Badania termowizyjne

Badania termowizyjne budynków i maszyn

Badania termowizyjne budynków i maszyn to jedne z najskuteczniejszych metod diagnostyki obiektów i urządzeń. Dzięki nim możliwa jest efektywna kontrola izolacji termicznej budynków. Przeprowadzamy z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu, zapewniając precyzję i rzetelność pomiarów. Stanowią uzupełnienie oferty dotyczącej inwentaryzacji architektonicznej.

Kiedy przeprowadzić badania termowizyjne budynków?

Badania termowizyjne budynków obejmują badanie obudowy termicznej budynku i jego instalacji wewnętrznych. Należy je przeprowadzić, gdy:

  • zachodzi konieczność sprawdzenia stanu cieplnego budynku,
  • trzeba dokonać kontroli izolacji termicznej budynków,
  • konieczna jest kontrola instalacji elektrycznej,
  • zachodzi potrzeba lokalizacji rur oraz ewentualnych wycieków,
  • kontroli wymagają urządzenia przemysłowe.

Badania termowizyjne: kontrola izolacji termicznej budynków

Termowizję w nowym obiekcie przeprowadza się w celu przeprowadzenia kontroli izolacji termicznej budynku – ciągłości ułożonego w dachu ocieplenia jeszcze przed osłonięciem wełny od strony poddasza. W już zamieszkanych budynkach badanie kamerą termowizyjną będzie pomocne w dokładnej diagnostyce problemów związanych z niewłaściwą wentylacją bądź brakiem komfortu cieplnego. Problemy tego typu pozwala też zdefiniować inwentaryzacja budowlana. Kontrola izolacji termicznej budynku jest ważna dla bezpieczeństwa i komfortu jego użytkowników.

Badania termowizyjne maszyn

Badania termowizyjne maszyn umożliwiają wykrycie tych miejsc, których podwyższona temperatura w trakcie pracy może sygnalizować usterki. Przeprowadzenie badań termowizyjnych maszyn jest użyteczne w przedsiębiorstwach, w których temperatura podzespołów maszyn decyduje o prawidłowym przebiegu procesu produkcyjnego i jakości produktów lub ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy.

gmb logo