Badania termowizyjne

Badania termowizyjne budynków i maszyn

Badania termowizyjne budynków i maszyn to jedne z najskuteczniejszych metod diagnostyki obiektów i urządzeń. Pozwalają ustalić wady izolacji cieplnej budynków, przyczyniając się w dalszej perspektywie do poprawy ich efektywności termoizolacyjnej. Wskazują miejsca, w których straty ciepła są największe, umożliwiając tym samym zlikwidowanie źródła problemów.

Przeprowadzane przez nas ekspertyzy są wykonywane przez specjalistów, mających wiedzę oraz kwalifikacje do tego, aby wykonywać je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami prawa. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu, który dodatkowo podnosi precyzję i rzetelność wykonywanych pomiarów.

Kiedy przeprowadzić badania termowizyjne budynków?

Badania termowizyjne budynków obejmują badanie obudowy termicznej budynku i jego instalacji wewnętrznych.

Należy je przeprowadzić, gdy:

  • zachodzi konieczność sprawdzenia stanu cieplnego budynku,
  • trzeba dokonać kontroli izolacji termicznej budynków,
  • konieczna jest kontrola instalacji elektrycznej,
  • zachodzi potrzeba lokalizacji rur oraz ewentualnych wycieków,
  • kontroli wymagają urządzenia przemysłowe.

Kontrolę warto również wykonać, chcąc dokonać termomodernizacji budynków. Ekspertyza wskaże obszary, w których warto podjąć działania, zmierzające do zmniejszenia strat ciepła. Procedury są zalecane tym, którzy chcą zmniejszyć koszty eksploatacji budynku — zarówno mieszkalnego, jak i usługowego — a jednocześnie ich celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i stworzenie przestrzeni, która nie będzie negatywnie wpływała na środowisko.

Badania termowizyjne: kontrola izolacji termicznej budynków

Termowizję w nowym obiekcie przeprowadza się w celu skontrolowania jakości izolacji termicznej budynku, a tym samym sprawdzenia rzetelności i fachowości przeprowadzonych prac budowlano-wykończeniowych. Kontroli poddajemy samo ułożenie i szczelność dachu czy jego ocieplenie wełną bądź pianą PUR.

W już zamieszkałych budynkach kontrola izolacji termicznej będzie pomocna w dokładnej diagnostyce problemów związanych z niewłaściwą wentylacją bądź brakiem komfortu cieplnego. Wykonamy dla Ciebie również świadectwo charakterystyki energetycznej, które będzie niezbędnym załącznikiem do aktu notarialnego na wypadek sprzedaży lub wynajmu budynku.

Badania termowizyjne maszyn

Badania termowizyjne maszyn umożliwiają wykrycie tych miejsc, których podwyższona temperatura w trakcie pracy może sygnalizować usterki bądź przyczyniać się w przyszłości do ich powstania. Dzięki ekspertyzie możesz uniknąć poważnych awarii podzespołów, których naprawa wiązałaby się z przestojem w wykonywaniu poszczególnych prac oraz dużymi kosztami naprawy.

Przeprowadzenie badań termowizyjnych maszyn jest użyteczne w przedsiębiorstwach, w których temperatura podzespołów maszyn decyduje o prawidłowym przebiegu procesu produkcyjnego i jakości produktów lub ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy. Zapraszamy do współpracy.

gmb logo