Blog

Blog - strona 2

Jakie standardy powinna spełniać dobra izolacja termiczna budynku?

Oszczędność energii w ostatnich czasach staje się koniecznością. Coraz większe ceny energii oraz światowa tendencja do ograniczania emisji dwutlenku węgla, jak i zapobiegania efektowi cieplarnianemu powodują, że coraz więcej osób szuka odpowiedniego sposobu izolowania termicznie budynku. Dowiedz się jakie standardy powinna mieć dobra izolacja termiczna.

Czytaj dalej

Jak interpretować obraz z badania termowizyjnego budynku?

Chcąc wykryć uszkodzenia, wady budynku nie naruszając jego konstrukcji, można zlecić wykonanie badania termowizyjnego budynku. Jest to jeden ze skutecznych sposobów poznania mostków termicznych, czyli tych elementów konstrukcyjnych, którymi ucieka największa ilość ciepła. Jak odczytywać wyniki badania poziomu izolacji termicznej budynku?

Czytaj dalej

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Każdy budynek, niezależnie od swojej natury, posiada coś takiego jak charakterystykę energetyczną. Jest ona dokumentem zawierającym obliczenia sporządzone po to, by określić zapotrzebowanie danego obiektu na energię. Takie wyliczenia pozwalają na to, by podczas użytkowania budynku takie układy jak wentylacja czy oświetlenie działały bez zarzutu.

Czytaj dalej

Kiedy potrzebna jest opinia techniczna obiektu budowlanego?

Podczas prac budowlanych, remontowych czy w trakcie zakupu i sprzedaży budynku dobrze jest upewnić się, że jest on w dobrym stanie technicznym. Dotyczy to jego konstrukcji, wykończenia, ale również niezbędnych do komfortowego życia instalacji. Opinia techniczna może mieć różną formę, ale przeprowadzić ją może wyłącznie osoba z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą.

Czytaj dalej

Na czym polegają badania termowizyjne budynków?

W przypadku konieczności przeprowadzenia robót związanych z poprawą termiki budynku niezwykle pomocne jest wykonanie przed ustalaniem zakresu prac budowlanych badania termowizyjnego budynków. Zobaczmy,  dlaczego warto je zrobić? Jak interpretować wyniki, które one przedstawiają?

Czytaj dalej

Co obejmują okresowe przeglądy budowlane?

Wymóg dokonywania okresowych przeglądów to obowiązek właścicieli i zarządców budynków. Co dokładnie one obejmują oraz jak często należy je przeprowadzać?

Czytaj dalej

W jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację przedwykonawczą?

Prace budowlane mogą negatywnie wpłynąć na blisko położone obiekty. Wykonawca nie zawsze jest w stanie udowodnić, że były one w złym stanie i nie ponosi winy za ich zniszczenie. Spór o wypłacenie roszczeń w końcu może wejść na drogę sądową. Aby tego uniknąć, wystarczy wykonać inwentaryzację przedwykonawczą. Na czym dokładnie ona

Czytaj dalej

W jakim celu dokonuje się inwentaryzacji budowlanej?

Dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej ma na celu zastąpić zatwierdzony projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę danego obiektu. Obowiązek sporządzenia projektu technicznego w określonych przypadkach wynika z przepisów prawa budowlanego. Są jednak także inne sytuacje, które wymuszają na właścicielach przedstawienie aktualnej dokumentacji technicznej.

Czytaj dalej
gmb logo