Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Każdy budynek, niezależnie od swojej natury, posiada coś takiego jak charakterystykę energetyczną. Jest ona dokumentem zawierającym obliczenia sporządzone po to, by określić zapotrzebowanie danego obiektu na energię. Takie wyliczenia pozwalają na to, by podczas użytkowania budynku takie układy jak wentylacja czy oświetlenie działały bez zarzutu.

Najważniejsze aspekty świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Sytuacją, która obowiązkowo wymaga sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jest transakcja handlowa związana z obiektem. Jeżeli na przykład ktoś podejmuje się kupna domu, to ma prawo wymagać od sprzedającego, by ten okazał mu stosowny dokument. Z kolei osoba sprzedająca musi go sporządzić przed spotkaniami z potencjalnymi kupcami. Po spisaniu wszystkich istotnych z punktu widzenia danej sprawy informacji należy dołączyć świadectwo do aktu notarialnego. Dlatego też osobą odpowiedzialną za ten dokument jest nie tylko sprzedawca budynku, lecz także specjalista od zagadnień prawnych, jakim jest notariusz.

Dokładną zawartość świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w zasadzie całkowicie określa formularz, na którym powinien zostać sporządzony ten dokument. Szczególnie duże znaczenie ma w tym przypadku strona tytułowa rzeczonego formularza. To właśnie na niej zawarte są najważniejsze informacje, takie jak kubatura budynku oraz podstawowe wyliczenia. Na stronie tytułowej formularza nie może również zabraknąć zdjęcia obrazującego, jak właściwie wygląda budynek. Taka poglądowa ilustracja jest w stanie bardzo pomóc w określeniu charakterystyki energetycznej budynku.

Żaden budynek za długo nie pociągnie bez dostatecznej ilości energii. Dlatego tak ważne jest, aby precyzyjnie wyliczyć, jakie właściwie będzie jego zapotrzebowanie. W przeciwnym wypadku może się okazać, że obiektowi dostarczane jest zbyt mało energii, żeby mógł on bez przeszkód funkcjonować i stanowić bezpieczne schronienie lub miejsce pracy.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?
gmb logo