Na czym polegają badania termowizyjne budynków?

Na czym polegają badania termowizyjne budynków?

W przypadku konieczności przeprowadzenia robót związanych z poprawą termiki budynku niezwykle pomocne jest wykonanie przed ustalaniem zakresu prac budowlanych badania termowizyjnego budynków. Zobaczmy,  dlaczego warto je zrobić? Jak interpretować wyniki, które one przedstawiają?

Czym są badania termowizyjne?

Badania termowizyjne mogą dotyczyć zarówno budynków, jak i maszyn. Pozwalają one na efektywną kontrolę izolacji termicznej wspomnianych obiektów poddawanych badaniu. Do jego wykonania niezbędne jest zastosowanie nowoczesnego sprzętu w postaci specjalnej kamery termowizyjnej. Zapisywany przez nią obraz w podczerwieni pozwala zobrazować rozkład temperatur na całym badanym obiekcie. Otrzymany wydruk należy interpretować w ten sposób, że im dane miejsce jest cieplejsze (mniej szczelne), tym kolor na wykresie będzie bardziej czerwony. Miejsca chłodne będą natomiast w ciemnych barwach (błękicie i granacie).

Co pomaga wykryć badanie termowizyjne?

Jak łatwo się domyślić badanie termowizyjne praktycznie natychmiast pokazuje wszelkie miejsca, którymi ucieka ciepło z budynku. Dlatego można kamerką na podczerwień sprawdzić ciągłość i izolacyjność termiczną wieńców, izolacyjność i poprawność montażu drzwi, okien i innych uchylnych konstrukcji, czy też ewentualne różnice w grubości ocieplenia. Warto zlecić przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku celem sprawdzenia termicznej izolacyjności fundamentów, poprawności wykonania izolacji (ciągłości i szczególności) oraz izolacji poddasza.

Jak przebiega badanie?

Badanie kamerą termowizyjną może pomóc w diagnostyce problemów związanych z wentylacją bądź brakiem komfortu cieplnego. Jej przeprowadzenie wymaga nie tylko dokonania samego odczytu urządzeniem, ale także zapoznania się z dokumentacją techniczną budynku, analizy uwag klienta, określenia miejsc występowania wad cieplnych opisania ich i analizy wykonanych zdjęć. Całość badania kończy się sporządzaniem raportu w wyciągnięcia wniosków.

Na czym polegają badania termowizyjne budynków?
gmb logo