Dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd budowlany?

Dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd budowlany?

W Polsce, właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych swoich budynków. Przeglądy te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym. W związku z tym warto wiedzieć, dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd budowlany.

Obowiązek corocznego przeglądu budowlanego dotyczy przede wszystkim budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, domy kultury, obiekty sportowe czy placówki służby zdrowia. Ponadto coroczny przegląd należy przeprowadzić również w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości powyżej 25 metrów oraz w przypadku budynków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Okresowe przeglądy budynków

W przypadku pozostałych budynków, które nie podlegają corocznemu obowiązkowi przeglądu technicznego, istnieje jednak konieczność przeprowadzenia okresowych przeglądów w odstępach nie dłuższych niż pięć lat. Takie przeglądy obowiązują między innymi właścicieli domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości do 25 metrów oraz niewielkich obiektów handlowych i usługowych.

Jednostka uprawniona

Coroczny przegląd budowlany powinien być przeprowadzany przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego, który oceni stan techniczny budynku oraz jego instalacji. W ramach przygotowywania opinii technicznej obiektu budowlanego sprawdzane są między innymi elementy konstrukcyjne, stan dachu, elewacji, instalacje sanitarne, elektryczne i grzewcze oraz ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników. Inspektor może również zlecić wykonanie dodatkowych badań i ekspertyz w celu dokładniejszego zdiagnozowania stanu nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożeń dla bezpieczeństwa inspektor nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie niezbędnych napraw i remontów w określonym terminie. Niedostosowanie się do zaleceń inspektora może skutkować nałożeniem sankcji finansowych na właściciela nieruchomości, a nawet czasowym zamknięciem obiektu.

Dla jakich budynków wymagany jest coroczny przegląd budowlany?
gmb logo