Inwentaryzacja Fotograficzna

Fotograficzna inwentaryzacja budynków

Oferujemy możliwość wykonania fotograficznej inwentaryzacji budynków przez specjalistów z doświadczeniem w branży oraz kwalifikacjami, które umożliwiają im legalne świadczenie usług. Procedura polega na szczegółowym udokumentowaniu stanu faktycznego danej nieruchomości za pomocą zdjęć, wykonanych w wysokiej rozdzielczości. Te są zapisywane w wersji cyfrowej oraz na nośniku, a stosowne szyfrowanie uniemożliwia wprowadzanie zmian do wykonanych fotografii.

Kiedy wykonać inwentaryzację fotograficzną?

Inwentaryzację fotograficzną budynku warto wykonać:

  • podczas planowania remontu — zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz nieruchomości, aby wspólnie ze specjalistą określić zakres planowanych i niezbędnych prac;
  • planując sprzedaż lub zakup domu czy mieszkania, aby umożliwić utrwalenie zarówno walorów (stanu elewacji, dachu, prezentacji budynku na tle otaczającej go infrastruktury), jak i wad (zarysowań, ubytków, widocznych zagrożeń w otoczeniu, jak np. osuwiska) budynku;
  • przed wynajęciem mieszkania, aby po zakończeniu najmu wycenić ewentualne szkody;
  • w trakcie planowania rozbudowy budynku/budowy obiektu obok niego/przed rozpoczęciem inwestycji na sąsiedniej działce.

Inwentaryzacja fotograficzna może stanowić również element tradycyjnej inwentaryzacji budowlanej, którą również wykonują specjaliści ze Smart-Bud. Uzupełni ją o dodatkowe dane, sprawiając, że ta będzie jeszcze bardziej precyzyjna i przydatna podczas podejmowania decyzji w kwestii dalszych prac w budynku, jego okolicy czy podczas postępowania z organami administracyjnymi, czy sąsiadami.

Zakres inwentaryzacji

Zakres inwentaryzacji fotograficznej obejmuje m.in. ujęcia:

  • elewacji budynku,
  • pomieszczeń wewnętrznych,
  • otoczenia nieruchomości,
  • panoramę wnętrza domu lub mieszkania.

Zdjęcia są wykonane w wysokiej rozdzielczości przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone. Zapraszamy do współpracy.

gmb logo