Inwentaryzacja budowlana

Opinia techniczna obiektu budowlanego. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana budynków

Inwentaryzacja budowlana to główna specjalność naszej firmy. Dostosowujemy się elastycznie do potrzeb klienta, świadcząc szerokie usługi z tego zakresu. Ich uzupełnieniem mogą być m.in. przeglądy budowlane budynku. Oferta inwentaryzacji budowalnej skierowana jest do osób, które podejmują istotne decyzje dotyczące konkretnego obiektu. Dzięki temu można zaplanować prace remontowe, wykonać projekty rozbudowy, aranżacji wnętrz czy nowych instalacji. W przypadku najmu i sprzedaży użyteczne są także wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu.

Wszystkie pomiary dokonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dlatego możemy zagwarantować, że przeprowadzana inwentaryzacja budowlana jest rzetelna i precyzyjna.

Inwentaryzacja budynku - rodzaje

Inwentaryzacja budynku dzieli się na kilka rodzajów. W zależności od konkretnych oczekiwań, możemy przeprowadzić inwentaryzację:

• będącą odtworzeniem dokumentacji technicznej obiektu budowlanego,
• powykonawczą,
• do celów podatkowych,
• na potrzeby zaświadczeń o samodzielności lokali,
• do celów projektowych,
• na potrzeby planów przeciwpożarowych,
• konieczną do ustalenia powierzchni wspólnych budynków.

Dokumenty po inwentaryzacji budowlanej budynku

Inwentaryzacja budowlana budynku kończy się uzyskaniem stosownych dokumentów. Kompletna dokumentacja inwentaryzacji architektonicznej składa się z:

• opisu technicznego,
• opinii technicznej obiektu budowlanego,
• zestawień powierzchni,
• zestawień wykorzystanych materiałów budowlanych i stolarki otworowej,
• planu zagospodarowania terenu,
• rzutów wszystkich kondygnacji, dachu oraz więźby dachowej,
• przekroju,
• widoku elewacji,
• dokumentacji fotograficznej.

Mamy możliwość nanieść na rzuty instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz C.O. (widoczne i niewidoczne*) oraz przewody kominowe.

Działamy sprawnie i terminowo wykonujemy zlecenia. O całkowitym planowanym czasie inwentaryzacji budowlanej informujemy inwestorów przed rozpoczęciem prac. Jest on zależny m.in. od wielkości poszczególnych pomieszczeń i obejmuje pomiar z natury, wykonanie rysunków oraz przygotowanie dokumentacji (takiej jak opinia techniczna obiektu budowlanego). Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty inwentaryzacji budowlanej.

*niewidoczne instalacje nanoszone są, gdy możliwości techniczne pozwalają na ich wykrycie

gmb logo