W jakim celu dokonuje się inwentaryzacji budowlanej?

W jakim celu dokonuje się inwentaryzacji budowlanej?

Dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej ma na celu zastąpić zatwierdzony projekt budowlany, na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę danego obiektu. Obowiązek sporządzenia projektu technicznego w określonych przypadkach wynika z przepisów prawa budowlanego. Są jednak także inne sytuacje, które wymuszają na właścicielach przedstawienie aktualnej dokumentacji technicznej.

Co wchodzi w skład dokumentacji technicznej?

Inwentaryzacja budowlana składa się z czynności, których zadaniem jest odtworzyć budynek w całości lub jego części (inwentaryzacja całkowita lub częściowa). Może ona także dotyczyć wybranych detali architektonicznych (inwentaryzacja cząstkowa). W ten sposób klient otrzymuje aktualny obraz istniejącej budowli oraz ocenę jej stanu technicznego. Dokumentację sporządza osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Znajdują się w niej szczegóły dotyczące wymiarów budynku, liczby kondygnacji, rozkładu pomieszczeń wraz w ich przeznaczeniem, usytuowanie ciągów komunikacyjnych itp. Ponadto zawiera ona położenie budynku na działce, szkice, mapy, rzuty, przekroje wybranych elementów konstrukcyjnych, spis i lokalizację innych obiektów (np. szambo, studnia, ogrodzenie), a czasem także szczegółowe plany instalacji.

Kto decyduje się na inwentaryzację budowlaną?

Na przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej decydują się osoby, które planują wykonanie gruntownego remontu, zamierzają przeprowadzić nadbudowę lub rozbudowę, chcą stworzyć nowe instalacje, dokonują renowacji, zmieniają konstrukcję dachu, chcą poszerzyć lub zwęzić otwory okienne albo zmienić ich ilość w przegrodach ściennych. Sporządzają ją także właściciele budynków, których dokumentacja zaginęła lub uległa zniszczeniu. Najczęściej dzieje się tak, gdy dany obiekt przez wiele lat przechodził z rąk do rąk. Dokumentacja z inwentaryzacji budowlanej będzie także niezbędna do wydzielenia osobnych ksiąg wieczystych dla lokali mieszkaniowych lub użytkowych. Przydaje się również w przypadku składania wniosku o:

  • uzyskanie samodzielności lokalu,
  • legalizacji lub adaptacji samowoli budowlanej,
  • zmiany sposobu użytkowania budynku.

Istniejący projekt budowlany może być nieaktualny. Oznacza to, że nie zawiera pewnych zmian i poczynienie kolejnych prac lub sprzedaż budynku wymagają odtworzenia rzeczywistego obrazu. Dlatego na przeprowadzenie inwentaryzacji często nalegają potencjalni nabywcy. Wtedy oryginalne plany są zastępowane przez nowe.

W jakim celu dokonuje się inwentaryzacji budowlanej?
gmb logo