Jak kontrolowany jest stan instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych?

Jak kontrolowany jest stan instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych?

Bezpieczeństwo mieszkańców oraz długotrwałe i niezawodne funkcjonowanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych to priorytet dla zarówno właścicieli, jak i administratorów nieruchomości. Jak kontrolowany jest stan tych instalacji i jakie są obowiązki związane z ich utrzymaniem?

Obowiązki właścicieli i administratorów

Właściciele oraz administratorzy nieruchomości mają obowiązek dbać o stan techniczny instalacji elektrycznych na terenie zarządzanych obiektów. Obejmuje to zarówno utrzymanie sprawności urządzeń, jak i regularne kontrole ich stanu. W Polsce, przepisy dotyczące kontroli instalacji elektrycznych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy prowadzenia kontroli stanu technicznego budynków oraz ich części.

Częstotliwość kontroli instalacji elektrycznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych powinna być przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat. W przypadku budynków użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych, kontrola ta powinna być wykonywana co najmniej raz na 3 lata. Właściciel lub administrator nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania wykonanych kontroli oraz przechowywania opinii technicznej obiektu budowlanego przez okres co najmniej 10 lat.

Kto może przeprowadzić kontrolę instalacji elektrycznych

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych może przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, tzw. uprawnienia energetyczne. Są to osoby, które ukończyły odpowiednie szkolenia oraz zdobyły wymagane kwalifikacje zawodowe. W praktyce, kontrolę taką często wykonują firmy specjalistyczne, które oferują swoje usługi zarówno właścicielom, jak i administratorom nieruchomości.

Zakres kontroli instalacji elektrycznych

Podczas kontroli instalacji elektrycznych, specjalista ocenia stan techniczny poszczególnych elementów oraz sprawdza ich zgodność z obowiązującymi normami. Zakres kontroli obejmuje m.in. ocenę stanu przewodów elektrycznych, sprawdzenie poprawności montażu urządzeń, kontrolę stanu izolacji oraz pomiar wartości rezystancji izolacji. Ponadto, kontroler sprawdza również działanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych oraz przeciwprzepięciowych.

Jak kontrolowany jest stan instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych?
gmb logo