Kosztorysy budowlane

Kosztorysy budowlane

Wykonujemy kosztorysy budowlane, które są tworzone przez specjalistów, działających w branży budowlanej. Dokumenty zawierają informacje na temat planowanych kosztów robót budowlanych oraz poszczególnych etapów inwestycji. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami, deweloperami czy instytucjami publicznymi. Powstałe kalkulacje mają obiektywny charakter i powstają na podstawie wiedzy technicznej oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

Po co tworzyć kosztorys budowlany?

Przede wszystkim kosztorys budowlany pozwala ocenić koszty, na jakie powinien się przygotować Inwestor. Dzięki temu możesz wybrać sposób finansowania budowy, konieczność zaciągnięcia ewentualnego kredytu oraz jego wysokości, a także określić planowany termin realizacji inwestycji.

Kosztorys zawiera informacje dot. poszczególnych etapów prac oraz średnich cen zarówno za materiał, jak i robociznę. To pozwala inwestorom wybrać czy chcą wykonywać poszczególne etapy systemem gospodarczym, czy też samodzielnie. Ułatwia również znalezienie wykonawców w rozsądnych cenach, ponieważ kosztorys zawiera uśrednione stawki.

Dokument może stanowić również plan prac, ponieważ wyznacza następujące po sobie etapy budowy. Oferujemy także możliwość wykonania przedinwestycyjnej inwentaryzacji budowlanej, która również jest jedną z czynności, o które warto zadbać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, aby w jej trakcie nic Cię nie zaskoczyło.

Co zawiera kosztorys?

Kosztorys budowlany zawiera aktualne ceny poszczególnych materiałów, ich ilość oraz uśrednione koszty robocizny. Znajdziesz w nim także wskazanie warunków technicznych, związanych z wykonaniem robót oraz ich odbiorem. Zapraszamy do współpracy.

gmb logo