Co obejmują okresowe przeglądy budowlane?

Co obejmują okresowe przeglądy budowlane?

Wymóg dokonywania okresowych przeglądów to obowiązek właścicieli i zarządców budynków. Co dokładnie one obejmują oraz jak często należy je przeprowadzać?

Na czym polegają przeglądy okresowe budynków?

Przeglądy okresowe budynków to zestaw czynności, które mają na celu sprawdzenie, czy nieruchomość spełnia określone zasady pod względem estetyki, stanu technicznego, a także przydatności w zakresie użytkowania. To dzięki nim można wcześnie wykryć potencjalne usterki i uszkodzenia, które w dłuższym okresie czasu mogłyby prowadzić do sytuacji zagrażających mieszkańcom. Dlatego też na przeglądy okresowe budynków trzeba patrzeć jako na sposób zapewnienia sobie bezpieczeństwa, aniżeli niedogodność.

Jak często wykonuje się przeglądy okresowe budynków?

Przepisy prawa budowlanego dokładnie wskazują, jak często należy wykonywać takie przeglądy. Okazuje się, że okresowe kontrole trzeba przeprowadzać z różną częstotliwością, w zależności od rodzaju budynku oraz od tego, jakie elementy będą wówczas sprawdzane.

W praktyce wyróżnia się cztery kategorie przeglądów:

  • przeprowadzane co najmniej raz do roku – jest to weryfikacja stanu technicznego wskutek normalnej eksploatacji budynku,
  • przeprowadzane co najmniej raz w ciągu pięciu lat – poza zwykłą kontrolą, wykonuje się także badanie instalacji elektrycznej oraz piorunochronów,
  • przeprowadzane co najmniej dwa razy do roku – przeznaczone dla obiektów, których powierzchnia przekracza 2000 m2 oraz dla obiektów z dachem o powierzchni powyżej 1000 m2,
  • każdorazowo, jeśli mogło dojść do uszkodzeń spowodowanych np. działaniem sił natury.

Oczywiście takie okresowe przeglądy budowlane muszą być potwierdzane przez protokoły, w których zamieszcza się rzetelne informacje o stanie budynku. Właśnie dlatego czynności te są wykonywane przez osoby posiadające niezbędne uprawienia i kwalifikacje.

Szukasz firmy wykonującej przeglądy budowlane budynków? Zależy Ci na rzetelnej pracy oraz praktycznych wskazówkach ekspertów? Jeśli tak, to koniecznie skorzystaj z naszej oferty.

Co obejmują okresowe przeglądy budowlane?
gmb logo