Okresowe przeglądy techniczne budynków w świetle przepisów

Okresowe przeglądy techniczne budynków w świetle przepisów

Polskie przepisy nakładają na właścicieli lub zarządców budynku konieczność przeprowadzenia regularnej kontroli stanu technicznego nieruchomości. Jej celem jest ocena użyteczności budynku, sprawności poszczególnych instalacji oraz przygotowania na zdarzenia losowe.

Na czym polega przegląd budowlany budynku?

Kontroli podlegają nie tylko na bloki mieszkalne i domy, lecz także budynki użyteczności publicznej, centra handlowe, hale przemysłowe oraz biurowce. Regularne badania stanu instalacji pozwalają z wyprzedzeniem wykryć potencjalne usterki w elementach konstrukcyjnych. Przegląd nie kończy się jedynie oceną stanu technicznego, lecz także ma dostarczyć wskazówki dotyczące potencjalnych ulepszeń.

W trakcie kontroli ocenia się także estetykę obiektu oraz sprawdza, czy zalecenia z poprzedniego raportu zostały wykonane. Dzięki regularnym przeglądom budynki są bezpieczne, zwłaszcza w nagłych sytuacjach, takich jak pożar, intensywne opady deszczu lub wyładowania atmosferyczne. Brak posiadania regularnego przeglądu może skutkować nałożeniem kary grzywny, lub postępowaniem karnym przed sądem.

Jak często należy przeprowadzać kontrole?

Roczne przeglądy budowlane budynków obejmują analizę m.in. konstrukcji narażonych na czynniki atmosferyczne, instalacje gazowe, a także przewody kominowe i wentylacyjne. W sytuacji, gdy powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2, lub powierzchnia dachu jest większa niż 1000 m2, powyższe kontrole należy przeprowadzić co 6 miesięcy.

W odstępach 5 letnich należy sprawdzać m.in. elementy konstrukcyjne budynku, takie jak ściany nośne, dachy, fundamenty oraz klatki schodowe. Dodatkowo ocenie poddaje się stan elewacji, izolacji termicznej oraz chodniki i ogrodzenie. W wypadku nagłych zdarzeń, takich jak pożar lub powódź, przeprowadzane kontrole dodatkowe.

Okresowe przeglądy techniczne budynków w świetle przepisów
gmb logo