Opinie Techniczne

Opinia techniczna obiektu budowlanego

Zajmujemy się sporządzaniem opinii technicznych obiektów budowlanych. Dokumenty zawierają ocenę stanu budynku, która jest wydawana na podstawie szczegółowych oględzin oraz dokumentacji zawierające projekt architektonicznych budynku i projekty znajdujących się w nim instalacji.

W celu sporządzenia opinii technicznej:

  • dokonujemy opisu przedmiotu poddanego ekspertyzie,
  • wskazujemy cel przeprowadzenia procedury,
  • opisujemy elementy poddane oględzinom,
  • wskazujemy rozwiązania konstrukcyjne użyte do budowy obiektu.

W opinii technicznej obiektu budowlanego znajdują się szczegółowe informacje na temat sposobu posadowienia fundamentów, a także konstrukcji ścian, stropu i dachu. Tworzymy również szczegółowy opis przeprowadzonych badań, uzupełniając go o stosowne fotografie, rysunki techniczne oraz wykonane obliczenia.

Kiedy warto przeprowadzić procedurę?

Procedurę warto przeprowadzić, aby upewnić się, czy dany budynek nadaje się do dalszej eksploatacji lub przebudowy. Najczęściej ma to miejsce, gdy dana nieruchomość ma być kupiona, sprzedana, wynajęta lub gdy jej właściciele decydują się na podjęcie kroków związanych z nadbudową bądź rozbudową.

Tworząc opinię technicznę obiektu budowlanego, wskazujemy ewentualne uszkodzenia oraz przyczyny ich powstania, co pozwala Inwestorom wyznaczyć kierunek dalszych działań lub podjąć decyzję o ich zaprzestaniu. Udzielamy także zaleceń w zakresie napraw, wzmocnień, które warto wykonać. Zajmujemy się także badaniami termowizyjnymi, dzięki którym możesz ocenić stan izolacji termicznej budynku i zdecydować o jego ewentualnym dociepleniu. Zapraszamy do współpracy.

gmb logo