Przedwykonawcza inwentaryzacja

 

Przedwykonawcza/przedinwestycyjna inwentaryzacja budowlana

Klientom możemy również zaoferować przedwykonawczą/przedinwestycyjną inwentaryzację budynków. Usługę tę wykonujemy w już istniejących budowlach i różnego rodzaju budowlach pod kątem oceny ich stanu technicznego oraz określenia negatywnego wpływu, jaki mogą na niego mieć prace prowadzone z użyciem ciężkich maszyn budowlanych. Zadania w tym zakresie wykonuje z naszego ramienia zespół pracowników, mogący potwierdzić swoje kompetencje kompletem dokumentów niezbędnych do realizacji inwentaryzacji budowlanych budynków. Oprócz wysokich kwalifikacji osoby zatrudnione w naszej firmie posiadają odpowiednie doświadczenie, uzyskane w trakcie wielu lat praktyki zawodowej. W efekcie nie tylko przeprowadzają precyzyjnie wszystkie prace, ale także sporządzają szczegółową dokumentację.

Dlaczego należy przeprowadzić inwentaryzacje stanu istniejącego?

Zarówno obiekty, które objęte zostały planem inwestycyjnym, jak też przylegające do niego zabudowania mogą znajdować się w różnym stanie technicznym. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przed przystąpieniem do pracy, przeprowadzić inwentaryzacje istniejącego stanu. Dzięki temu zyskuje się dokładną wiedzą dotyczącą wszelkiego rodzaju defektów oraz uszkodzeń powstałych przed rozpoczęciem budowy lub przebudowy. Ma to ogromne znacznie zwłaszcza w przypadku realizacji nowych projektów, szczególnie tych o charakterze infrastrukturalnym np. obiektów liniowych. Budowa dróg i torów ze względu na użycie ciężkiego sprzętu niesie bowiem za sobą ryzyko negatywnego oddziaływania na stan techniczny przyległych zbudowań.

Przedinwestycyjna inwentaryzacja budowlana zapewnia więc jasną informację na temat stanu obiektu, która pozwala się ochronić przed nieprzewidzianymi problemami związanymi z bezpodstawnymi żądaniami. Dzięki niej może uniknąć kosztów związanych z niesłusznymi roszczeniami o rekompensaty z powodu zniszczenia budynku przyległego do terenu inwestycji. Jak widać, przedwykonawcza inwentaryzacja budowlana.

Co powinna zawierać dokumentacja istniejącego stanu technicznego?

Aby jednak dokumentacja istniejącego stany technicznego mogła spełniać swoją funkcję – czyli stanowić dowód w ewentualnych procesach wytaczanych z tytułu roszczeń o uszkodzenia budynków w wyniku prowadzonych prac budowlanych – musi być kompletna i sporządzona w prawidłowy sposób. Powinna ona zawierać dokumentację fotograficzną wraz z opisem istniejących uszkodzeń budynków i budowli. W skład dokumentacji koniecznie musi wchodzić także protokół spisany z   Właścicielem/ Zarządcą terenu będącego w strefie oddziaływania ciężkiego sprzętu.

Jakie obiekty objęte są inwentaryzacją stanu istniejącego?

Odpowiednie przygotowanie dokumentacji wymaga danych uzyskanych w wyniku wcześniejszego przeprowadzania inwentaryzacji wszystkich obiektów, które mogą zostać potencjalnie uszkodzone w trakcie prac budowlanych.

Poniżej znajdą Państwo pełną listę obiektów, które powinny zostać objęte inwentaryzacją:

  • wszelkiego rodzaju budynki
  • niezabudowane tereny przyległe
  • ogrodzenia
  • pobliskie drogi i chodniki
  • drogi dojazdowe ciężkiego sprzętu
  • obiekty małej architektury.
gmb logo