Przeglądy okresowe

Przeglądy budowlane budynku

Przeglądy budowlane budynku to wymóg regulowany stosownymi przepisami w zakresie prawa budowlanego. Do ich przeprowadzania zobowiązani są właściciele nieruchomości lub ich zarządcy. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, wykonujemy okresowe przeglądy techniczne budynków (np. roczne przeglądy budowlane budynków).

Przeglądy budowlane budynku – nasza oferta

Przeglądy budowlane budynku wykonujemy w ramach umów stałych lub też pojedynczego zlecenia. Nasi eksperci mają wszystkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych oraz elektrycznych. Wszystkie podejmowane działania są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym.

Jak często okresowe przeglądy techniczne budynków?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów budowlanych regulowana jest przepisami. Okresowe przeglądy techniczne budynków należy wykonywać:

• co roku (roczne przeglądy budowlane budynków) i co 5 lat - weryfikacja stanu technicznego oraz przydatności w użytkowaniu obiektu budowlanego,
• dwa razy w roku - chodzi o określone obiekty, których powierzchnia przekracza 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Czego dotyczą roczne przeglądy budowlane budynków?

• instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
• elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz erozji ze względu na użytkowanie obiektu.

Po wykonanym okresowym przeglądzie technicznym budynków wystawiamy wiarygodne opinie (jak opinia techniczna obiektu budowlanego), zawierające rzetelną oceny stanu budynku. Po kontroli sporządzamy protokół, który właściciel budynku zobowiązany jest przechowywać razem z dokumentacją obiektu.

gmb logo