Przeglądy okresowe

Przeglądy budowlane budynków

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądy budowlane budynku powinny być wykonywane regularnie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ustawie. Obowiązek ich przeprowadzania spoczywa na właścicielach bądź zarządcach nieruchomości. W firmie Smart-Bud wykonujemy okresowe przeglądy techniczne budynków. Mamy uprawnienia oraz kwalifikacje, które umożliwiają nam legalne i fachowe świadczenie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, a także wskazaniami ustawodawcy.

Przeglądy budowlane budynku — nasza oferta

Przeglądy budowlane budynku wykonujemy w ramach umów stałych lub też pojedynczego zlecenia. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami czy instytucjami publicznymi. Nasi eksperci mają wszystkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych oraz elektrycznych. Nieustannie śledzimy dynamicznie zachodzące zmiany w prawie budowlanym, aby nasi Zleceniodawcy nie musieli robić tego samodzielnie. Gwarantujemy znajomość oraz wnikliwą analizę przepisów prawa, dzięki której masz pewność, że nasze działania są legalne.

Jak często wykonywać okresowe przeglądy techniczne budynków?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów budowlanych jest precyzyjnie wskazana w prawie budowlanym, które wskazuje coroczne przeglądy oraz przeglądy, które należy wykonywać raz na 5 lat. Zakres prac jednych i drugich w pewnym stopniu się pokrywa, dlatego w roku, w którym przypada również analiza wykonywana raz na 5 lat, warto połączyć obie usługi.

Okresowe przeglądy techniczne budynków należy wykonywać:

  • co roku (roczne przeglądy budowlane budynków) — dotyczą oceny stanu technicznego elementów, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz czynników, które towarzyszą codziennej eksploatacji nieruchomości;
  • raz na 5 lat — przegląd obejmuje ocenę sprawności technicznej i przydatności do użytkowania obiektu, a także estetykę samej nieruchomości i jej otoczenia,
  • dwa razy w roku — przegląd jest obowiązkowy w przypadku obiektów, których powierzchnia przekracza 2000 m2 oraz obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Warto pamiętać, że roczne przeglądy budowlane budynków i pozostałe kontrole nie są jedynie wymogami prawnymi, ale pozwalają także zadbać o bezpieczeństwo budynku i osób, które z niego korzystają.

Czego dotyczą roczne przeglądy budowlane budynków?

Roczne przeglądy budowlane budynków dotyczą:

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
  • elementów budynków oraz instalacji narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i erozji ze względu na użytkowanie obiektu.

Po wykonanym okresowym przeglądzie technicznym budynków wystawiamy wiarygodne opinie, zawierające rzetelną ocenę stanu budynku. Po kontroli sporządzamy protokół, który właściciel budynku zobowiązany jest przechowywać razem z dokumentacją obiektu. Sporządzamy również rzetelne opinie techniczne obiektu budowlanego, które pozwalają ocenić stan budynku, począwszy od konstrukcji jego fundamentów aż po dach i wykończenie. Zapraszamy do współpracy.

gmb logo