Referencje

Referencje

Opinie o naszych usługach

Zapewniamy naszym klientom wiele usług związanych z oceną stanu technicznego ich budynków, a także należących do nich maszyn. W ich zakres wchodzi m.in. opracowywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz przeprowadzanie przeglądów budowlanych i inwentaryzacji różnego rodzaju obiektów. Współpracowaliśmy z klientami z branży: architektonicznej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Wszyscy oni skorzystali z naszych usług w zakresie inwentaryzacji budowlanej budynków  lub części wspólnych budynku wraz z wyliczeniem wysokości udziałów poszczególnych lokali w nieruchomości gruntowej. Oprócz tego mieliśmy możliwość obsługi osób prywatnych oraz różnego rodzaju instytucja publicznych. Pozyskane od nich referencje po wykonaniu np. badań kamerą termowizyjną czy sprawdzeniu izolacji przewodów elektrycznych są świadectwem jakości naszych usług.

gmb logo