Co powinna zawierać opinia techniczna obiektu budowlanego?

Co powinna zawierać opinia techniczna obiektu budowlanego?

W branży budowlanej jednym z najpowszechniejszych sposobów na ocenę stanu technicznego budynku jest opinia budowlana przeprowadzana przez rzeczoznawcę budowlanego. Co powinna zawierać?

Opinia techniczna, czy ekspertyza budowlana?

Opinia budowlana to ocena budynku przeprowadzona przez eksperta, który bazuje przede wszystkim na oględzinach budynku i przeglądzie dokumentacji. W uproszczeniu: opinia opiera się na naocznym sprawdzeniu budynku, bez wykonywania badań czy pomiarów.

Z kolei ekspertyza budowlana jest szerszym pojęciem, chociaż jej zakres zależy od osoby ją zlecającej. Ogólnie ekspertyza jest oceną stanu technicznego budynku opracowaną na podstawie badań i wyliczeń wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza fundamentów, stropów, ścian i dachu.

Co powinna zawierać opinia budowlana?

Opinia techniczna obiektu budowlanego powinna zawierać:

  • określony zakres opracowania,
  • cel, któremu służy,
  • kopię udostępnionej dokumentacji projektowej,
  • charakterystykę obiektu budowlanego,
  • zalecenia dotyczące opiniowanego budynku,

Szczegółowość opinii zależy od konkretnej sytuacji i decyduje o niej ekspert wykonujący zlecenie.

Kiedy warto lub trzeba zlecić wykonanie opinii technicznej?

Wykonanie opinii lub ekspertyzy zlecić można zawsze. Są jednak sytuacje, w których musi być wykonana, ponieważ reguluje to Prawo budowlane. Do takich przypadków należy:

  • nieodpowiedni stan techniczny budynku lub jego części, który może stanowić zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
  • przeprowadzanie robót budowlanych bez odpowiedniego pozwolenia na budowę,
  • katastrofa budowlana,
  • zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, która zmienia warunki zdrowotne, bezpieczeństwa pożarowego, pracy, ochrony środowiska, higieniczno-sanitarne lub wielkość czy układ obciążeń.
Co powinna zawierać opinia techniczna obiektu budowlanego?
gmb logo